Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens worden door Gein Express zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Stichting Gein Express gevestigd aan de Salamanderweide 17, 3437 VH  Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Henri Rietveld is de functionaris (secretaris) gegevensbescherming van Stichting Gein Express te Nieuwegein. Hij is te bereiken via: ha.rietveld@planet.nl

Vastleggen en verwerking van gegevens:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Stichting Gein Express

• 06 - 41 77 92 85

ha.rietveld@planet.nl

• Henri Rietveld, Salamanderweide 17, 3437 VH  Nieuwegein

Waarvoor gebruiken we die gegevens:

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

• Het sturen van door u aangevraagde informatie

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U een nieuwsbrief/magazine/programma te versturen

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verwerkt, te behalen. Vanuit wettelijke bewaartermijnen zijn wij verplicht de gegevens betreffende facturatie 7 jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten:

Inzage en correctie van uw gegevens. U kunt ons verzoeken u te laten weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen en ons verzoeken deze -indien door u gewenst- aan te passen. Het recht om vergeten te worden. U heeft het recht uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens kunnen nog wel geanonimiseerd en/of geaggregeerd zijn verwerkt in ons administratiesysteem.

Beveiliging van de gegevens:

Wij zullen de stand van de wetenschap en de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen nemen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en de bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van uw gegevens.

Geven wij gegevens aan derden?

De gegevens worden nooit door ons aan derden verstrekt, behoudens verplichtingen op grond van de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Gebruik van cookies:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of andere niet-functionele cookies die uw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te plaatsen, of die u herkennen, volgen of informatie over u verzamelen. U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klikgedrag en bezoekgegevens:

Op de website worden enkel algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden die kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Advertenties:

Deze website maakt geen gebruik van advertentienetwerken van Google Adsense, TradeTracker, Daisycon en dergelijke waarvan de advertenties cookies op uw pc kunnen plaatsen en uitlezen.

Websites van derden:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor vragen over inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.