Info & Spelregels

Algemene Informatie

Druk- en portokosten programmaboekje

De penningmeester verzoekt u vriendelijk om de kosten voor drukwerk en porto ad € 15,-- pas ná 1 januari 2024 over te maken maken op

NL95 RABO 0166 109 487 ten name van de Stichting Gein Express onder vermelding van ‘Portokosten 2024’.

 

  • De leden krijgen elke maand het programmaboekje per post toegezonden.
  • De kosten voor porto en drukwerk zijn v.a. 2022, à € 15,00 per jaar!
  • Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 0166 1094 87 ten name van de Stichting Gein Express onder vermelding van ‘Portokosten’.
  • Indien een van uw kinderen de overboeking verzorgt, laat hem/haar uw naam er bij zetten!
  • Wilt u het boekje niet per post ontvangen maar alleen via de email, dan is dat gratis! Geef dat duidelijk door aan de projectleider.
  • Een andere mogelijkheid is om het programma op onze website www.geinexpress.nl te bekijken.
  • Ook het programma voor de Stadspashouders vind u op onze website. 

 

Rollator

Gebruikt u een rollator? Vergeet dan niet om dit aan Gery door te geven.
Bovendien weet u zelf als geen ander hoe belangrijk dit hulpmiddel voor u is. Daarom vragen wij u vriendelijk om een adreslabel aan uw rollator te hangen. Dat maakt het voor onze vrijwilligers gemakkelijker.

Let op: Denkt u er aan dat u voor onze buitenuitjes goed ter been moet zijn.

 

Wachtlijst

Als er 7 personen meegaan is de bus vol. Als u zich daarna aanmeldt, zetten wij u op de wachtlijst. Bij veel aanvraag zorgen wij ervoor dat het bewuste uitje de maand erop weer in het programma wordt opgenomen.

U krijgt alleen dán voorrang, wanneer de activiteit de maand erop opnieuw wordt aangeboden.

 

Beltijden

Gery

Wilt u s.v.p. rekening houden met de beltijden op: 

dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur?

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06 - 21 23 49 93 op: Alleen dán zit de projectleider achter zijn computer om de door u gekozen uitstapjes te boeken.

E-mailen kan ook, dat doet u naar: stichtinggeinexpress@hotmail.nl

 

Reserves

Soms is een uitje zo populair dat Gery u op de reservelijst moet plaatsen. Dat betekent echter wel dat u als eerste aan de beurt bent als wij dit uitje de maand daarna opnieuw op het programma zetten. U wordt dan door Gery gebeld.

Mocht een van uw kinderen per email uw uitjes boeken, vraag hen dan om hierin duidelijk te vermelden voor wie de boeking is bedoelt.

 

Rollators

In de bus is ruimte voor enkele opvouwbare rollators.  

 

Foto’s van de uitjes

Vindt u op onze website, ze worden regelmatig aangepast met de laatste nieuwe foto's!